ДГ №40 ДЕТСКИ СВЯТ

dg40_logo

От 01.08.2016 г. наименованието на ОДЗ 11 „ДЕТСКИ СВЯТ“ е променено на

ДЕТСКА ГРАДИНА №40 „ДЕТСКИ СВЯТ“.

Промяната е във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование и на основание заповед №2659 / 29.07.2016 година на кмета на община Варна.