ДГ№40 ” Детски свят” обявява свободни места за:
1.Деца родени през 2018 година,първа група -1

2.Деца родени през 2017 година,втора група-1

3.Деца родени през 2016 година,трета група -1

4.Деца родени през 2015 година,четвърта група -1

 

Дата на публикуване 29.11.2021 година
Час на публикуване: 08:00 ч.