ДГ№40 ” Детски свят” обявява свободни места за:

1.Деца родени през 2018 година,първа група – 2

2.Деца родени през 2017 година,втора група- 1

3.Деца родени през 2016 година,трета група – 2

4.Деца родени през 2015 година,четвърта група – 2

5.Деца родени през 2019 година,яслена група – 1

Заявления се приемат от 8 00 часа до 16 00 часа от 18.10.2021г. до 22.10.2021 г.
По входящ номер в канцеларията вход “Б”.

 

Дата на публикуване 18.10.2021 година
Час на публикуване: 08:00 ч.