ДГ №40 ” Детски свят” набира оферти за обслужване от служби по трудова медицина.

Срок на подаване на оферти до 26.10.2020 год.